top of page
Search

להציל את הילדים


אילון מאסק נותן לכולנו תזכורת חשובה ביותר, מדוע בכלל יצאנו לדרך הארוכה, הפתלתלה והמאתגרת הזאת. הכל טמון בהצלת הילדים של כולנו, ואילון מסייע להכין את האנושות לקראת החשיפה הגדולה:
קניה ווסט מודיע על כך שהוא עומד להתמודד מול הנשיא טראמפ בבחירות לנשיאות 2024. תזכורת: קניה וטראמפ מיודדים ומקורבים. סתם, שתדעו:


מי חושב שסיפור זיופי בחירות האמצע בארה"ב הסתיים, נדם ומת? חשבו שנית ושלישית:והנה ע.לוציפר בעצמו מספר לכם עוד ב-2008 שה"דמוקרטים" שולטים במכונות ההצבעה בארה"ב:


מי מתנגד לרפואה טבעית? אה, ברור: הממסד ה"רפואי" עצמו! קבלו מאלונה אלמן:


אם כבר ב"רפואה" עסקינן, הנה סרט חשוב ביותר (חינם!) לצפייה חובה! אזהרה: הסרט מכיל מספר סצנות קשות לצפייה, אבל המכלול שווה את זה:


זוכרים שהנשיא טראמפ התראיין לתכנית 60 דקות של רשת התשקורת CBS, הפציר בתשקורת לסקר את פרשת המחשב הנייד של האנטר ביידן, והמנחה לעגה לו והודיעה קבל עם ועולם שאין הוכחות לקיומו של המחשב הנייד ההוא? אז הנה תזכורת:

והנה מה שקרה שנתיים בדיוק ממועד אותו הראיון לאותה רשת התשקורת:

חקירת פרשת המחשב הנייד ההוא רק מתחילה. אין ספק שקארמה היא הביצ'ית הכי מקסימה ביקום:


ולסיום, תזכורת משרון:


554 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page