top of page
Search

להציל את הילדים


היום לא אפתח את הדו"ח היומי לא בלבנון, לא באיראן, לא בסין או טייוואן, רוסיה או פקיסטן. היום הידיעה החשובה ביותר לדעתי היא הבאה: הגרדיאן הבריטי מפרסם שנמצאו מאות (!) שלדים של ילדים צעירים (!!) מתחת לחנות כלבו ישנה. השלדים קבורים במתחם שהיה מנזר עתיק, שהיה פעיל במשך 300 שנה. נורמלי?! ממש, אבל ממש לא! מנזר --> גופות של ילדים...ממממ...נשמע לנו מוכר, לא?! ומדוע דווקא עכשיו מכל הזמנים?! אתם כבר יודעים את התשובה.


משפט איגור דננצקו בניצוחו של החוקר המיוחד דורהאם, היום הראשון - וזה מה שכבר נחשף על ההתחלה (הכובעים הלבנים לא מבזבזים זמן):


אתם חושבים שטיוטת הסכם הסדרת הגבול הימי בין ישראל ללבנון הינו סוף פסוק? חשבו שנית. מספר תזכורות: (א) גם אם ממשלת ישראל תאשר אותו, ההסכם יובא אך ורק בפני הכנסת הבאה לאישורו; עד אז אין הסכם // (ב) גם כאשר ההסכם יובא בפני הכנסת הבאה, לא ברור כלל האם יאושר על-ידה // (ג) נסראללה לא פראייר, והוא משחק לפי התסריט של הכובעים הלבנים: כל עוד ההסכם אינו חתום, הכדור נמצא במגרש שלו. הכדור הוא עגול ולכל שבת - מוצאי שבת:גם סיפור רוסיה-אוקראינה רחוק מלהסתיים. הנה, קראו בעצמכם:וכשהנשיא פוטין צודק, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. והכל בשם הכובעים הלבנים הנפלאים:


סיפרו לנו שה"חיסון" לשקורונה מונע הדבקה? אז סיפרו. עכשיו האמת כבר פורמאלית, לפנים:


זוכרים שדיברנו עשרות פעמים על החשיבות בקניית המתכות היקרות כסף וזהב? כן, אלה ששוויים יעוף לשחקים? אז זה:


1,019 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page