top of page
Search

לא תבלשטו (=בולשיט) אותנו


אובמבה, יקיר המפלגה הדמוקרטית בארה"ב, לא מצליח להשחיל מילה בעצרת בחירות של המפלגה הדמוקרטית, על רקע צעקות המוני המשתתפים: "לך להז****, ג'ו ביידן". זוכרים שקיו אמרו לנו שהמנוולים לא יוכלו להראות את פרצופיהם ברחובות? אז בדיוק לזה התכוון המשורר:גם עיתון ישראל היום מצטרף לטרנד התשקורתי העולמי של לחשוף את האמת הכואבת, אך הנחוצה:


ותיראו מי פורש מאסם, אחרי שנדבק לכיסאו במשך כמעט שישה עשורים...מי אמר ששום דבר אינו קורה?!


אילון מאסק ממשיך "להתפרע" בטוויטר, וזה נהיה יותר ויותר כיף 🤣 מרגישים שהוא נהנה עד מאד להכאיב לקאבאל:
מי אמר הצבא החזק בעולם? או לכל הפחות במזרח התיכון? נראה שצה"ל מתרחק מכל התארים והכתרים שקשרו לו בעבר:


בית המלוכה הבריטי (שקיים רק בדימיון הפורה של התשקורת) משקשק מפחד מספרו החדש של הנסיך הארי פוטר 😆


לארה לוגן, עיתונאית לשעבר ומחלקת גלולות אדומות לשהווה, לא מפסיקה לחשוף את האמת הקשה והמזעזעת ולו לשנייה אחת:


הנה מה שליז טרוס, ראש ממשלת בריטניה לשנייה וחצי, ניסתה להסתיר לגבי הפריצה לטלפון הנייד שלה (אף אחד לא יכול לעצור את האמת):


בולסונרו "הפסיד" את הבחירות לנשיאות ברזיל. כיצד ינהג הציבור הברזילאי שגנבו ממנו את הבחירות במרמה ובזיופים? נמשיך לעקוב ולדווח!


ולסיום, שליחי האור שלנו, ניר וטל מ"בוליון קלאב", מזכירים לנו מדוע כל כך חשוב להשקיע במתכות יקרות - דווקא עכשיו:864 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page