top of page
Search

כשהתותחים רועמים


חשבתם שמצג ה״מלחמה האזורית״ במזרח התיכון הלך והתמסמס? אולי חשבתם כך מוקדם מידי. כעת תורה של ג׳נין:לבנון לא נמצאת הרחק מאחורי ג׳נין מבחינת ה״התחממות״. האם גם הגזרה הצפונית תעלה בלהבות?
רוצים טיפ שווה? הימנעו מטיסות בימים הקרובים. הנה למה:
אין סליחה ואין מחילה לכל אלה שפגעו בילדים. אם יש קו אדום שהבריאה לא מוכנה שאף אחד יחצה אלה הילדים של כולנו:
המהפיכה הצרפתית 2.0 - והפעם הכובעים הלבנים בהנהגתה של מארין לה פן ערוכים להכרזה על מצב חירום לאומי וטיהור כל מעוזי הקאבאל שעוד נותרו על אדמת צרפת:זהב וכסף, כסף וזהב. זה הזמן! כן, קראתם נכון:


בכל הקשור לתרבויות המתקדמות בהרבה משלנו יש המון דיסאינפורמציה. במקרה הזה, לתחושתי, נאמרה האמת (בסבירות גבוהה יחסית):


720 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page