top of page
Search

כמה יפה האמת


שימו לב לרעידת האדמה שהתרחשה אמש בלבנון, והורגשה בישראל:

(א) עוצמה 3.6 בסולם ריכטר (בול תואם רעידות אדמה שנגרמות כתוצאה מפיצוץ והשמדה של מתקנים/מנהרות תת-קרקעיים)

(ב) עומק 17 (!!) ק"מ (מנהרות ומתקנים תת-קרקעיים נמצאים בעומק של לפחות 10 ק"מ)

הבנתם?!

וביבשת אירופה עושה רושם שהכובעים הלבנים רוקנו מאגרי מים גדולים ומפורסמים לטובת הצפות מנהרות ומתקנים תת-קרקעיים:


האמת על אירועי גבעת הקפיטול מה-6 בינואר 2021 מציפה את הרשתות החברתיות, והקאבאל רועד מפחד ואימה:למי יש ספק מיהו נשיא ארה"ב האמיתי?! הידיעה הבאה מחסלת כל ספק שהוא, לדעתי:


השחקן "ביידן" חנך ענף ספורט חדש ומקורי לקראת האולימפיאדה הבאה: החלקה אמנותית על מדרגות מטוס 🤣


קיו תמיד אמרו לנו שאנשי הקאבאל הם פשוט טיפשים. הנה עוד הוכחה חותכת לכך (ולדעתי, השחקנית כאן משחקת עבור הכובעים הלבנים תוך מטרה לחשוף את פרצופו האמיתי והמטופש למדי של הקאבאל):


מה קורה בבנק ישראל?!? האם כלכלת ישראל נמצאת כעת בסיכון ממשי, עמוק ומוחשי, והפעם לעיני הציבור כולו?עכשיו כבר רואים אופן פעולה כלל-עולמי מסודר, מתוכנן ומחושב היטב. לא, לא של הקאבאל. של הכובעים הלבנים שמחריבים מפעלים לייצור כימיקלים מסוכנים (נשקים ביו-כימיים?) - ובכך מצילים את בריאותינו ואת חיינו, לא פחות:

מישהו מכם יתגעגע למפעלי הכימיקלים בחיפה?!?

770 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page