top of page
Search

כזה עוד לא היה לנו


אם פספסתם את האירוע ההיסטורי של היממה החולפת, הנה תמצית: לראשונה מזה 100 שנה שמועמד ליו"ר בית הנבחרים נכשל בהצבעה בקונגרס מאחר ואין לו רוב. ולא פעם אחת: הוא נכשל בשלוש הצבעות שונות! קראו כאן:


ומה שעוד יותר מעניין זה שהנשיא טראמפ, שלכאורה קרא לרוב הרפובליקני בקונגרס להצביע לאותו מקארת'י, כנראה מאחורי הקלעים פעל לגמרי אחרת (המשמעות: הנשיא טראמפ היה מודע לכך שמקארת'י עבד עבור הקאבאל בשושו, ולכן טמן לו מלכודת מחושבת היטב):


מי יהיה יו"ר בית הנבחרים? לנשיא טראמפ הפתרונים!


כחלק מהקרסת מערכת המשפט הישראלית (=קאבאל), הממשלה הנוכחית, כך נראה, מתכוננת לפטר את היועמ"שית (עוד אירוע היסטורי...):


ואם נראה לכם שהכותרת הבאה היא שלילית - חשבו שנית. זוכרים שמטרתם של הכובעים הלבנים לחשוף את האמת לציבור, ולאפשר לציבור לגבש עמדתו באופן עצמאי? זה ⬇️ בהחלט חלק מאותו מאמץ "להעיר" את הציבור:


עדיין חיים בתחושה שעולם התרבות נשלט ע"י הקאבאל? אולי הידיעה הבאה, שבתמצית מספרת על החלטת הנהלת ועדת פרסי ה"אוסקר" הצרפתי שלא לאפשר השתתפות בטקס חלוקת הפרסים לכל מי שהורשע או אף "רק" נאשם בפשעים מיניים! הכובעים הלבנים שולטים ביד רמה:


וזוהי קריאה אחרונה בהחלט משרון, רעייתי האהובה:


818 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page