top of page
Search

כוננות גבוהה


הקאבאל משתולל, והכובעים הלבנים נערכים לתגובת נגד. היכונו לשעת ה-ש'. האם אנחנו כבר שם? שפטו בעצמכם:

זה הזמן לרענן את ההמלצות: נא להתרחק מאירועים המוניים בתקופה הקרובה. זה כולל: איצטדיונים פתוחים, מרכזי ערים וכל אירוע רב-משתתפים בשטחים פתוחים.לחנות הרוסיפליקציות כבר נכנסתם? אה, לא?! חבל, כי היא כבר עלתה לאוויר, ועוד בזמן שיא! הרוסים מציגים לעולם תחליפי קאבאל בכל תחומי החיים:הפורום הכלכלי העולמי מחלק יופי של גלולה אדומה לכל המעוניין: השקורונה? בכלל לא הייתה מגיפה, אלא "מוצר", ועוד מהרווחיים בהיסטוריה האנושית. על חשבונינו, כמובן:עיתון הטלגרף הבריטי מדווח רשמית, שחור על גבי לבן: "חיסון" אסטרזנקה מגביר את הסיכון למחלה הנוירולוגית גיליאן-ברה! מחלה זו נחשבה עד לאחרונה לנדירה ביותר. לא עוד. וגרוע מכך: גם "חיסונים" מתחרים (פייזר, מודרנה) חשודים בגרימת אותה מחלה (כלומר: קופיפונה? אין חיה כזאת):1,365 views5 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page