top of page
Search

ירדו מהפסים


את השיר הבא אני מקדיש לקאבאל המנוול, ומאחל לו שרכבת הקארמה תדרוס אותו ללא רחם 🚊 מילות השיר "כבר סידרנו הרכבת" מקבלות משמעות חדשה ואפלה במיוחד, לנוכח אירועי היממה החולפת:


ודאי לא שמעתם על כך בתשקורת המיינסטרים, אבל שלוש רכבות "התהפכו" (איזה "צירוף מקרים"!) להן בארה"ב.


המקרה הראשון - וזהו הסיפור הגדול ביותר, רכבת הכילה חומרים כימיים מסרטנים ומסוכנים, כאשר התהפכותה הביאה לאסון הסביבתי הגדול ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, שלא לדבר על נזקים בריאותיים פוטנציאליים קשים לתושבי הסביבה (ואף ברדיוסים גדולים בהרבה לנוכח התפשטות ענני הכימיקלים המסוכנים הללו). עכשיו תשאלו את עצמכם מדוע עיתונאים שמנסים לדווח על כך נעצרים בו-במקום, הפוליטיקקים לא טורחים להזכיר זאת והעולם כולו שותק? האם זה קשור ל"מתקפת החייזרים" שהקקאבאל ניסה לארגן לנו? או ל"מתקפה סינית/רוסית" עויינת על אדמת ארה"ב? נמשיך לעדכן!


והנה המקרים השני והשלישי של "ירידה מהפסים"/"התהפכות" רכבות בארה"ב:עובדי השטן הפדופילים, פסיכופאטים, אפלים, מרושעים - כולם הופכים כעת מציידים לניצודים:עושה רושם ש"מלחמת העולם השלישית" מגיעה לישורת האחרונה שלה:
גם הכלכלה הישנה של הקאבאל ממשיכה בקריסתה המפוארת, המלאה והמוחלטת:1,011 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page