top of page
Search

יקיצה נעימה


מרד בתוך צה״ל?! מה, כאילו ניסיון הפיכה צבאית (כושל) כזה?! ללללללללאאאאאאאא....


אומרים פעם שלישית גלידה. אז מה מקבלים בפעם הרביעית? 🤣😆

מה שבטוח זה שהקאבאל נופל במלכודות שהכובעים הלבנים טומנים לו שוב ושוב ושוב...
שוק המתכות היקרות רותח אש 🔥🔥🔥 איך לא? כשהמערכת הפיננסית הרקובה והמושחתת של הקאבאל קורסת, אין להשאיר ואקום ולו לשבריר שנייה!בואו נעזוב לרגע את התיקים הפליליים של הקאבאל הפושע ונתמקד בתיקי בית-ספר לילדים נזקקים על לא עוול בכפם:


629 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page