top of page
Search

ייעצר או לא ייעצר


בין אם הנשיא טראמפ ייעצר ביום שלישי (או קודם לכן) ובין אם לאו, המסר שלו חלחל לכל פינה ברחבי הפלנטה שלנו. ומהו המסר? שמערכת המשפט (לא רק בארה"ב!) היא בעלת סטנדרט כפול: מקלה ומיטיבה עם פושעי הקאבאל ומחמירה עם החפים מפשע (כן, מתנגדי הקאבאל).

האם הוא באמת ייעצר ביום שלישי? לא ברור. האם זה טוב לנו או רע לנו? לדעתי, אם ייעצר, זה יהיה מצוין! מדוע, אתם שואלים? מכיוון שבכך ייווצר תקדים שאין לו אח ורע בהיסטוריה של ארה"ב, בו נעצר נשיא לשעבר. ברגע שתקדים כזה ייווצר, תיפתח הדלת למעצרם של נשיאים וראשי מדינות, לשעבר ובהווה. נמתין להתפתחויות ונעדכן בהתאם.

קריסת המערכת הפיננסית של הקאבאל ממשיכה במלוא המרץ. הלקוחות מבינים שהבנקים פשטו רגל (או לכל הפחות חוששים שזהו הכיוון) ורצים למשוך את כספם. לא ניתן לעצור את המפולת הזאת, מאחר וזה חלק מהתכנית של הכובעים הלבנים להעביר את האנושות כולה למערכת הפיננסית הקוואנטית החדשה, במהרה בימינו:
הכתבה הבאה ⬇️ מסבירה מדוע בעצם מתו טרם זמנן (😆🤣) כל האג'נדות של הקאבאל: "שינויי אקלים", "ביוטכנולוגיה" ו"איכות סביבה". 50% מהחברות שקידמו את האג'נדות הללו היו מושקעות בבנק הסיליקון ואלי שפשט רגל...אופסי!

פשיטת הרגל של הבנק שהוזכר מעלה ⬆️ הביאה בין היתר גם לתוצאה הבאה ⬇️ שהיא קריסת מדינת ההייטק, הלא היא מדינת ישראל:


רוצים להבין מדוע מטבע הפיאט בו אנו משתמשים היום לא שווה כלום ושום דבר, ומדוע מתכות יקרות (בדגש על זהב וכסף) הן המטבע היחיד האמיתי? קבלו:


רשמו לפניכם: לאחר שייפול המקקרון הצרפתי, השחקן "ביידן" יהיה הבא בתור אחריו!


לא מאמינים שה-EBS (מערכת הודעות החירום שתבשר את תחילת ההחשכה והחשיפה הגדולה) אמיתית ומוחשית? שימו לב מה פורסם בבריטניה, והנה תרגום של היכולת הייחודית של המערכת הזאת לנטרל כל פונקציה אחרת במכשירים האלקטרוניים שלנו (כן, אותה מערכת התראות חירום קיימת בכל מדינה בעולם, גם בארץ הקודש):

כל שאר הפונקציות בטלפון יושבתו על ידי התראה זו, עד שהאזרחים יאשרו שקראו אותה או צפו בה

האם מתוכנן לנו רצח פוליטי נוסף בישראל? שפטו בעצמכם ⬇️ לי באופן אישי זה מזכיר את אווירת טרום רצח רבין ב-1995:


שרון ו"חיבוק עולמי" מבקשים להזכיר לנו שחג הפסח מתקרב, ושישנן משפחות הנזקקות לחסדינו כדי לעבור אותו בכבוד:


523 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page