top of page
Search

טילים לפנים


איזה כיף שמקבץ כותרות ענק חוסך לי את הצורך לבזבז מילים 😆🤣 מי אמר אירועי הפחדה בטחוניים כלל-עולמיים, שיביאו לנו את ההחשכה והחשיפה הגדולה, ולא קיבל?!?

רויטרס פקט-צ'ק: לא נכון ששליש מבני הנוער במחקר שנעשה בתאילנד חוו "הפרעות קצב לב זמניות" בעקבות המנה השנייה של ה"חיסון", אלא "רק" אחד מכל שישה (כמעט 17%)! לא, אי אפשר להמציא דברים כאלה 🤣🤣🤣


מדוע הוקפצה הריבית בישראל ל-2%, אם מניסיונו של הבנק הפדרלי האמריקאי - העלאות הריבית רק העמיקו את הפגיעה (בין היתר) בזמינות האשראי? אולי כי הם מקריסים בכוונה תחילה את המערכת הכלכלית הישנה של הקאבאל? ומפנים מקום למערכת הפיננסית החדשה? ואולי כי בעולם החדש אין יותר מקום ו/או צורך באשראי? לשיפוטכם:


הצעת חוק בקונגרס האמריקאי קובעת כי "סכנות לבטחון הלאומי האמריקאי כתוצאה מעב"מים גדלות משמעותית". חושפים בפנינו את פרוייקט 'קרן כחולה' (Project Blue Beam)?


הגברת הראשונה (מהסוף) של ארה"ב, ג'יל ביידן, שוב (!) נדבקה בשקורונה. מה יהיה הסוף איתה?!? 🤣😆🤣 גיטמו מחכה לה:


עוד זבל, שבטעות (או שלא) כינו אותו בתואר "מזון", יורד מהמדפים. נפלא!!! 💥🔥🥂


837 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page