top of page
Search

טוויטרגייט: פרשת השחיתות הפוליטית הענקית בהיסטוריה של ארה"ב


פרשת טוויטרגייט היא "מתנה" שלא מפסיקה לתת...ולתת...ולתת...ראו בעצמכם את היבול המרשים - חלק ג', של כל המסמכים והתיעודים שמרשיעים את הקאבאל:אגב, סוכני ארגוני מודיעין ופדופיליה, התעללות ואונס ילדים:


אם לא ידעתם, בולסונארו (נשיא ברזיל האמיתי, האחד והיחיד) מרגיע אתכם: הוא המפקד העליון של הכוחות המזוינים, ואין לו כוונה להפסיק לפקד עליהם:


וכשאתה שטניסט, פדופיל, פסיכופאט רצחני ⬇️, ברור שתצנזר כל פוסט שעוסק בכל הטוב שבתנ"ך ⬇️⬇️הנה עוד חשיפה על עב"מים, שוב בוואללה (מה קורה בוואללה? משהו טוב, כנראה):


ולסיום, קבלו את עמנואל ומלחמתו בתשקורת 😆 ⬇️⬇️⬇️


740 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page