top of page
Search

חיסול ממוקד


הדרך לאירועי ההפחדה הבטחוניים הכלל-עולמיים עוברת בדיוק באירועים מן הסוג הבא (שימו לב לפעולה, ומיד לאחריה תגובת הנגד):הממסד הבטחוני הישראלי יודע היטב שהצעדים הבאים אינם מכוונים נגד האמריקאים כלל וכלל, אלא כנגד ישראל (אבל התשקורת, כהרגלה, מסתירה ומכחישה):


זוכרים שדיברנו על כך שה"בצורת" באירופה נועדה לחשוף גילויים חדשים ומעניינים לאנושות? אז הנה קצה קצהו של הקרחון הענק הזה, ועדיין מעניין:


הנשיא טראמפ לא מוותר ומשיב מלחמה לקאבאל (והביצה בוושינגטון בפאניקה!): לדבריו, הוא עומד לנקוט בצעד משפטי משמעותי בתגובה לפשיטת האף.בי.איי על בית הקיץ שלו במאר-אה-לאגו:


רשת התשקורת הגדולה, סי.אן.אן, ממשיכה להיפטר מ"כוכבי החדשות" שלה (היא קורסת!!!), והיד לדברי מנכ"לה החדש של הרשת - עוד נטויה:


מי ששימשה כזרוע הטכנולוגית הארוכה של המוסד, הלא היא חברת הריגול NSO, בדרך להימחק לחלוטין מבלי להותיר כל זכר:


אלו גופות נוספות של בעלי חיים יתגלו בחפיסות הירקות הקפואים של סנפרוסט?! ממש גן חיות שלם 🤣😆 חד גדיא, חד גדיא:


והנה עוד גוף ממסדי שקורס אל תוך עצמו ברעש גדול: משטרת ישראל. אף אחד לא יכול לעצור את מה שמגיע!


834 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page