top of page
Search

זה בא והולך


מה אתם אומרים, הם עברו את ה״בוחן״ הזה ⬇️ בהצלחה? ומה יקרה בבחינת הבגרות 🤣😆?איזה טיימינג מעניין...בדיוק כשישראל מחממת מנועים מול איראן, ה״מחאות״ שם הולכות ומתגברות. מקריות?


תזכורת: קדאפי - לא מה שחשבתם:


תזכורת # 2: הסכמי אברהם של הנשיא טראמפ חיים, תוססים, בועטים ונמרצים ביותר:


ומה אתם אומרים על הכותרת הבאה: אמיתי בחסות הכובעים הלבנים או פייק מטעם הקאבאל?מרגיש לכם מספיק ״מלחמת עולם שלישית״, או שאתם זקוקים ל״חיזוקים״ נוספים?לו״ז ״פרישות״ של נציגי הקאבאל המנוול:621 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page