top of page
Search

וְגַם אִם אֲרֻכָּה הַדֶּרֶךְ, וְרַבָּה הַדֶּרֶךְ, נַעֲבֹר בָּה יַחְדָּיועוד מדינה אפריקאית עוברת ״הפיכה״ (בחסות הכובעים הלבנים). איזה כיף להם שהם נפטרים לכל הרוחות משאריות הקאבאל שלהם!


גם הוואי חייבת להיפטר מהאפלים האלה:


הנשיא טראמפ יוצא במבצע ניקיון סדר פסח. הוא מטאטא ושואב את פירורי הקאבאל עד האחרון שבהם:

אם טאקר קרלסון אומר שהקאבאל יעשה הכל לצאת ל״מלחמת עולם שלישית״ בשנה הבאה, ושהם אפילו ינסו להתנקש בנשיא טראמפ, אז תהיו בטוחים שהוא יודע מה שהוא אומר:חשבתם שבישראל שלנו הקאבאל לא מקבל וואחאד בעיטה בישבן? אז מה דעתכם על זה:ומה קורה בהאיטי?


548 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page