top of page
Search

ה * ח * ש * כ * ה


שימו לב: כ-2/3 ממשקי הבית בארה"ב נמצאים בסכנה להפסקות חשמל בקיץ הקרוב. סימן להחשכה המתקרבת?ביל בר על המלחמה בקאבאל (אין צורך להוסיף ולו מילה):מזעזע, אבל חשוב: השריף של מחוז יוטה מחפש מידע על התעללויות מיניות טכסיות וסחר בילדים (ישנן שמועות גם על קניבליזם) 🤮 החקירה נמשכת כבר מספר חודשים, והנאשמים הפוטנציאליים? אנשים בעלי פרופילים ציבוריים בכירים ביותר: