top of page
Search

הָאֱמֶת תּוֹצִיאֲכֶם לְחֵרוּת


עידן האמת בו אנו חיים (איזה כיף!) מספק לנו שטף של מידע שאין מצב שהיינו נחשפים אליו בעבר, תחת שלטון הקאבאל המנוול:

המטבע הדיגיטלי של הקאבאל, שמראש נועד לכשלון מוחץ ומשפיל, כבר עושה כותרות (בניצוחם של הכובעים הלבנים):

אבל רק זה ⬇️👇🏻 הכלכלה האמיתית של העולם החדש!


הרשעים הולכים ונחשפים ככל שהציבור על הפלנטה האהובה שלנו מתעורר בקצב אדיר:
האם כשהנשיא טראמפ הצהיר ש״הסכר נפרץ״, לכך ⬇️👇🏻 הוא התכוון? כמה רבדים, כמה משמעויות...חיבוק גדול ואוהב 💜🍷❤️ שרון & ירון

550 views1 comment
Post: Blog2_Post
bottom of page