top of page
Search

הרצחת וגם ירשת


אותו CIA שהתנקש בקנדי (למעשה בשלושת הגברים ממשפחת קנדי) ניסה לבצע הפיכה באמצעות שקרים, רמאויות והטעיות על הנשיא טראמפ (רוסיה - רוסיה - רוסיה, זוכרים?). עכשיו הנשיא טראמפ נשבע לחשוף את כל המסמכים שה-CIA החביא על רצח ג'יי.אף.קיי:עוד חברת טלפוניה ותקשורת "בינלאומית" מבית היוצר של הקאבאל קורסת אל הקרשים:


אתם שואלים עד כמה אנחנו קרובים לאירועי הפחדה בטחוניים בינלאומיים סטייל-גרעיניים? ככה קרובים:


"ממשלת" אוקראינאציה ממשיכה להיחשף במלוא כיעורה, שחיתותה ורקבונה. הנה לאן הלכו כספי משלמי המסים האמריקאיים:

גם הפדופילים הפסיכופאטיים עובדי-השטן נאלצים לחשוף את עצמם בפני העולם כולו בהנחיית הכובעים הלבנים:


אתם מוזמנים לקרוא את הכתבה הבאה ולהסביר לי כיצד דבריו של אילון מאסק על המגה-אולטרה-נאצי, ג'ורג' סורוס, קשורים לאנטישמיות?!? כך הקאבאל ניסה לסתום פיות מסוף מלחמת העולם השנייה, אבל זה כבר לא מצליח לו יותר:


משרד ה"רווחה" הישראלי מצמיח לנו קרניים (על איזה לב הם מדברים?!?):


464 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page