top of page
Search

הקריסה הגדולה נמשכת


חשבתם שרק בנקים אמריקאים קרסו? חשבו שנית. בנק קרדיט סוויס דחה את פרסום הדו"ח השנתי בגלל "אי סדרים חשבונאיים". חחחחחחחח....כן, בטטטטחחחחחח!

גם בישראל חווים יותר ויותר את קריסת הכלכלה הישנה והרקובה של הקאבאל:

חברת דירוג האשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי של 6 בנקים אמריקאים לשלילית:

ומה שאנחנו כבר יודעים, אך רבים טרם: ה-FDIC (סוכנות אבטחת פיקדונות הציבור האמריקאי) ידעה חודשיים מראש על קריסת הבנקים, אך החליטה שלא לעדכן את הציבור. באמת, למה להעמיס על הציבור עודף מידע?!?


כיצד הסכמי אברהם של הנשיא טראמפ ממשיכים לשגשג ולהתרחב בתקופתו של השחקן "ביידן"?!? שימו לב למצטרפים החדשים:הנשיא טראמפ מתחייב באותה נשימה:

(1) שהוא, ורק הוא, יסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בתוך 24 שעות! טלפון אחד לנשיא פוטין - והעיסקה סגורה וחתומה.

(2) שאנחנו קרובים מאד, הרבה יותר ממה שאנו מעלים על דעתינו, ל"מלחמת עולם שלישית". נא לחגור חגירות בטיחות, אנחנו ממריאים!

כל עוד הנשיא טראמפ לא לוחץ על הבלמים...זה ⬇️ מה שקורה:595 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page