top of page
Search

הציפור הכחולה שלא מפסיקה לצייץ


שימו לב מה אילון מאסק סיפר אתמול ללמעלה מ-100 אלף מאזינים ללייב השאלות והתשובות שלו בנוגע לשערוריות שחשף בטוויטר:

ואלה שערוריות טוויטר ששוטפות עכשיו את התודעה הציבורית ברחבי הפלנטה שלנו:


הבנתם? מדובר במעשים חמורים פי אלף מצנזורה, סתימת פיות ואפילו התערבות בלתי-חוקית בבחירות. המשמעות? ב ג י ד ה! עבירה כה חמורה בארה"ב, שהעונש בגינה הוא אחד: מ ו ו ת! ללא אפשרות ערעור, ללא המתקת העונש ודאי שללא חנינות.


גברת קארמה ממשיכה לרדוף ביתר-שאת ובעוצמת אש מקסימלית את כל הפסיכופאטים, הפדופילים, הרצחניים, עובדי השטן:
אם בפסיכופאטים, פדופילים, עובדי השטן עסקינן, תצ'מעו איך הקאבאל עבד על כל הנוצרים בעולם עם ה"כריסמס" ("חג המולד"). אגב, מעשי נבלה דומים מאד הם עשו לכל דת ולכל תרבות ברחבי העולם:


קרסיתו הכלכלית של הקאבאל עוברת להילוך גבוה ביותר:
וביחסי ישראל - פלשתינים, הכל כרגיל...אין חדש תחת השמש הצבועה אדום:


762 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page