top of page
Search

הצבא הוא הפתרון היחיד Q


פיקוד העורף שלנו מזדרז להכין את הציבור לקראת הבאות (הצפויות). אם לוקחים בחשבון שהצבא הוא הפתרון היחיד, כפי שאמרו לנו קיו, אז פיקוד העורף עושה את עבודתו נאמנה:

גם גנץ-כובע-לבן עושה עבודת הכנת שטח לא רעה בכלל:


הצבא הרוסי מזהיר את צבאות ארה"ב ונאט"ו מפרובוקציה גרעינית אוקראינית, ואף מספק להן מידע מודיעיני קונקרטי. כל זאת כדי שלא יוכלו לטעון בדיעבד שלא ידעו מכך:הקאבאל בארה"ב מראה סימני דאגה הולכים ומתרבים מבחירות האמצע בנובמבר. ויש להם סיבות מצויינות לכך!האם זה יהיה ראש הממשלה שיקבור סופית את בריטניה, על מריונטות הקאבאל שלה?


בוקר טוב, אליהו! עכשיו נזכרתם?!? עכשיו תחשפו בפנינו האם היטלר ברח מגרמניה והשתקע בארגנטינה יחד עם בכירי קציניו ומקורביו?


הנה עוד "חשיפה" של התשקורת הישראלית...נו, באמת, מתי כבר תחדשו לנו משהו שאנחנו לא יודעים?!?


עוד חומר על על תעשיית הסחר בילדים ותינוקות המתבצעת בארה"ב בחסות חוקי הרווחה ומחלקות הרווחה של המדינות השונות שם:


השחקן "ביידן" משעשע כרגיל, והפעם בסצנה מתוך "הארי פוטר" - פרי סטייל 😆🤣 לפחות בדבר אחד הוא צודק: אין גבול ליכולות שלנו כאנושות!


זוכרים את השיר 'לתת' של בועז שרעבי? אז זה:


667 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page