top of page
Search

העולם מצחיק, אז צוחקים


מה מספר לנו הפעם הנשיא טראמפ? שלפחות חלק מהמסמכים המסווגים שהחביא השחקן "ביידן" בכל מיני בתים וחניות שלו, הגיעו ל...צ'יינה-טאון (הרובע הסיני) בוושינגטון! ומי הייתה הבלדרית של המסמכים הללו? המאהבת הסינית של בנו המסומם דרך קבע, האנטר. עכשיו הבנתם מדוע קוראים לו צ'יינה ג'ו? עכשיו השאלה היא למי הצמד-חמד מסרו את המסמכים המסווגים העוסקים באוקראינה...


איך מזהים ביקור רשמי של גברת קארמה? הנה, בדיוק כך:


לי יש רק שאלה אחת בנוגע לזה ⬇️ והיא: מי המפעיל/ים של האיש הזה? מישהם בטוח עומדים מאחוריו!


מה גנץ יודע שהוא עדיין לא יכול לספר לנו? הכותרת הבאה חושפת טפח קטנטן:


האם אירוע הפחדה בטחוני מול איראן קרוב מתמיד? שפטו בעצמכם:האם גם אתם הבחנתם שהמערכת המשפטית סוחטת באיומים את נתניהו? מה דעתכם?


וגם המערכת הפיננסית סוחטת אותו כמו לימון:


האם "ממשל ביידן" כבר מאותת לכולנו שהקאבאל הפסיד לרוסיה (=כובעים לבנים) במלחמה באוקראינה (ובכלל)?


מטא (=פייקבוק) חסמה את החשבון שלי אצלם (וטוב שכך), אבל ניאו-נאצים? יוק:


והנה, לסיום, רגע של הארה ("לו תרופות היו עובדות, לא היית צריך לחדש את המרשם שלך"):


570 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page