top of page
Search

הספירה לאחור החלה


נו, כבר סינכרנתם את השעונים שלכם עם הספירה לאחור לקראת האירוע? אז עכשיו זמן מצוין לעשות זאת:
את ה״בוק״ של האנטר ביידן כבר ראיתם? לא לבעלי/ות לב חלש ובטן רגישה:


אם כבר בהאנטר ביידן עסקינן, ״אבא״ שלו הוא ממש נפל אמיתי 😆👇🏻


פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן לעולם לא תרד עוד מהכותרות. לעולם! חכו לכותרות האמיתיות!


מדינות הבריקס ״איבדו״ את הברקס והן שועטות בפול גז לעבר עתיד של שגשוג כלכלי, תור הזהב האמיתי!


האמת תמיד מנצחת, כי האמת היא של הבריאה. הציבור על פלנטת ארץ עובר ״חינוך מחדש״ לראיית האמת:


שבת מלאת אור ואהבה 💜💜💜 שרון וירון

1,038 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page