top of page
Search

הסוף שלהם


הקאבאל המנוול הולך ונחשף בפשעיו החמורים נגד האנושות כולה. את מי מפתיעה העובדה שהמפלצות האלה התעללו בתינוקות, ילדים, נשים וזקנים?! אלא שעכשיו אין להם יותר לאן לברוח. שימו לב ל״יבול״ הרקוב בנדון שקיבלנו ביממה החולפת:

כמה אנשים על הפלנטה שלנו נרצחו ע״י הקאבאל באמצעות החדרת חומרים כימיים למזון, למים ולאוויר שלנו? אז מה קרה שדווקא עכשיו ארגון החולי העולמי מכריז על הממתיק המלאכותי, אספרטיים, כמסרטן? התשובה, כרגיל, טמונה בשתי מילים: כובעים לבנים!


גם האמת על ה״דתות״ השונות של הקאבאל נחשפת - ובענק. קבלו את סודות ה״דת״ המורמונית:


אם זו 👇🏻 לא הכנה למצג של ״מלחמה אזורית״ במזרח התיכון, אז אני לא יודע מה כן:
כמה פעמים אפשר להסביר לקאבאל שאין דבר כזה ״אפלייה מתקנת״. אפלייה היא אפלייה, נקודה. אפלייה לא ״מתקנת״ שום דבר! טוב שבית המשפט העליון בארה״ב הפנים זאת:


אני עומד לשתף אתכם בפרט מאד אישי: בדומה לשחקן ״ביידן״, גם אני ישן בלילה עם מכשיר CPAP בעקבות דום נשימה חמור בשינה. האם אתם, שעוקבים אחרי הלייבים שלי בימי ראשון, ראיתם אותי אי-פעם עם סימן של רצועת המכשיר על פניי? תזכורת: הלייב משודר בשעה 15:00 שעון ישראל, 8:00 בבוקר שעון טורונטו (זמן קצר לאחר שאני מתעורר ומסיר את המסיכה של המכשיר מפניי). עכשיו תגידו לי אתם: האם הגיוני שסימני רצועות מסיכת המכשיר מופיעים על פניו של השחקן ״ביידן״ שעות לאחר שהתעורר?!? אז קבלו מה שאתם כבר יודעים מזמן: מסיכת פנים! ״ביידן״ הוא שחקן, והכובעים הלבנים מוכיחים לנו זאת באותות ובמופתים:


אוהבים מכל ה-❤️ שרון & ירון

727 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page