top of page
Search

הסאגה בעיצומה


היום יש לנו רק נושא אחד על סדר היום: הכישלונות הסדרתיים של מי שמתיימר להיות יו"ר בית הנבחרים מהמפלגה הרפובליקנית (מפלגתו של הנשיא טראמפ), קווין מק'ארת'י. הנ"ל כבר כשל 12 פעמים (!!) מלהיבחר ע"י מפלגתו שלו. מדוע? כי בין חברי הקונגרס הרפובליקנים ישנה קבוצת "מורדים" בת כ-20 חברים, שמתנגדת נחרצות להמשך שלטון הגוורדיה הישנה של המפלגה, אליה משתייך אותו מק'ארת'י.

מה קבוצת ה"מורדים" טוענת הלכה ולמעשה? שאותו מק'ארת'י הוא בעצם קאבאל, חלק מהביצה הוושינגטונית, ובחירתו כיו"ר בית הנבחרים תהיה טעות חמורה. אבל אין זה אומר שהם אינם מוכנים לשנות את דעתם לגביו, אם רק ייענה לרשימה לא קצרה של דרישותיהם, שבשורה התחתונה משמעותן המעשית היא חישוקו והחלשת כוחו (כך שהוא למעשה יישלט שליטה מלאה ע"י...מחנה תומכי ההארד-קור של הנשיא טראמפ!).

אם כך...הכל נראה לטובה. כיצד אנו יודעים שהכל הולך בכיוון הכי נכון שיש? בדיוק כך:


מאד מרתק מה שקורה שם בקונגרס האמריקאי. מול מק'ארת'י, אותה קבוצת "מורדים" העמידה מועמד כושל עוד יותר, שזכה אך ורק לקולות קבוצת ה"מורדים" (לעת עתה 19 קולות בלבד), מה שמהווה הוכחה בעיניי שקבוצת ה"מורדים" הזאת מנסה למשוך זמן.

מדוע שימשכו זמן? לדעתי, מטרתם היא אחת מהשתיים:

(א) להמשיך לנהל מו"מ עיקש ובלתי-מתפשר עם מק'ארת'י, עד שהאחרון ישבר וייענה לכל דרישותיהם. כבר עתה הוא נענה למרבית דרישותיהם, אך לא לכולן נכון לרגע זה.

(ב) המועמד שהעמידו מולו הוא בסך הכל "מועמד קש", פייק, שנועד להיכשל, בזמן שהם עמלים מאחורי הקלעים להעמיד להצבעה את לא פחות מאשר...הנשיא טראמפ! כיצד הגעתי למסקנה הזאת, שאולי (ורק אולי!) זו יכולה להיות מטרתם? הנה, קבלו:


האם מק'ארת'י צריך להיכשל 17 (😉) פעמים לפני שיצביעו (אולי! אולי!!) עבור הנשיא טראמפ כיו"ר בית הנבחרים?! לא ברור.


מה שצריך זכור, זה שהיום צפוי בית המשפט העליון בארה"ב לדון בעתירה של 4 אחים, עליה כבר דיברנו בעבר, שמבקשת להאשים 388 פוליטיקקים אמריקאיים בהפרת שבועתם כחברי קונגרס ב-2020 כאשר סירבו לחקור טענות על זיופי בחירות שהעלו 100 חברי קונגרס דאז, ולהכריז עליהם כבוגדים בארה"ב ובבטחונה. האם כל הסאגה של בחירת יו"ר בית הנבחרים היא בסך הכל מסך עשן לסיפור האמיתי?!? מוזמנים להחליט בעצמכם 💥🔥🍿🎥🍾🥂


אור ואהבה לכל אחת ואחד מכם 💜⭐️ שרון & ירון

642 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page