top of page
Search

המ(ל)כה מתה


רוצים עוד סימן "מקדים" למותה הסופי, המוחלט והאל-חזור של המכה אליזפלצת? קבלו את זה: לראשונה מזה 70 שנה מועברות חלק מסמכויותיה של התפלצת הנרקבת לבנה, נסיך האופל צ'ארלס. ואלו "סמכויות" הועברו אליו? נסיעה לביקורים במדינות אחרות, השתתפות באירועים רשמיים וטקס פתיחת הפרלמנט. נו טוף, מי שמת לא יכול לנסוע ולהשתתף באירועים...

בריטניה היא כבר מזמן לא מעצמה:


האם איראן הצליחה לחדור לקודש הקודשים של הממסד הבטחוני הישראלי ולבצע האזנות סתר לבכירים בה? לפי הכותרת הבאה, אין ספק שכן:


משטרת יוטה בארה"ב חוקרת התעללות מינית פולחנית (=כת השטן) בכ-120 ילדים:


אני משוכנע שקורבנות המעשים המגונים שלו סבלו הרבה יותר ממנו, אבל עכשיו הגיע הזמן שלו לשלם את המחיר הקרמאתי על מעשיו:


האם תיפתח "מלחמה כוללת" במזרח התיכון עוד לפני ביקורו של השחקן "ביידן" באזור? ניתוח מעניין:

וזו ⬇️ הסיבה העיקרית להערכה הזאת ⬆️

אגב, מעניין יהיה לראות אם הפלקט המכונה יאיר לפיד יהיה "ראש ממשלה" של עת "מלחמה". והאם זה ישפיע על קיומן של הבחירות ⬇️


כפי שהזכרנו בלייב האחרון, הבחירות הקרובות בישראל תהיינה הוולגריות, המגעילות, הדוחות והאלימות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. נא הכינו את שקיות ההקאה:


נשיא צרפת, מקרון, מצהיר שבניגוד ל"מנהיגים" האנגלו-סקסיים ("ביידן" וג'ונסון), הוא לא מעוניין להשמיד את רוסיה. מעתה במקום "איחוד אירופאי", אמרו: "פירוד אירופאי":826 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page