top of page
Search

המפץ הגדול


רוצים לצפות ולהאזין לעדות על ברק אובמבה מעשן קראק ושוכב עם גברים? בבקשה, קבלו:


האם השב״כ נוקם בשרי ממשלת ישראל, ואף מעמיד אותם בסכנת חיים בכוונה תחילה (מי אמר יצחק רבין ז״ל ולא קיבל?), בגין הרפורמה המשפטית אותה הם מקדמים? לדבריה של מירי רגב התשובה החד-משמעית היא: כן!


הבנקים בישראל מגבילים את משיכת המזומנים מהכספומטים ל-3,000 ש״ח. הפסימיסטים יגידו שזו הכנה להשקת השקל הדיגיטלי המשוקץ של בנק ישראל. האופטימיסטים יטענו שזה מעיד על מצוקתם הפיננסית הגדולה של הבנקים ועל קריסתה המוחלטת של מערכת הבנקאות הישראלית. ואולי בכלל השילוב בין השניים הוא האמת?


הגנרל פלין מתעקש שהקאבאל עומד להקריס את רשת האינטרנט העולמית לתקופה קצובה. החשכה? חשיפה גדולה? נמתין בסבלנות:


עוברי אדם מלאכותיים: טוב או רע? האם זהו הפתרון האולטימטיבי למצוקתם הגדולה של זוגות חשוכי ילדים? ומשפחות חד-הוריות מתוך בחירה? ימים יגידו.


עכשיו תסבירו לי בבקשה מה כל כך מיוחד בשקורונה 2.0 שהיא מתמקדת דווקא באנשי אקדמיה ופקידי משטר סיניים? ואולי זה בכלל חלק ממערך מבצעי הסיכולים הממוקדים של הכובעים הלבנים את הקאבאל?


מה אתם אומרים על זה ⬇️? תחילת החשיפה הרשמית והאמיתית של זיופי בחירות 2020 בארה״ב?


רשתות בתי המלון הגדולות בעולם עומדות בפני כתב תביעה בגין...השתתפות פעילה בסחר בבני-אדם, לא פחות!


הנשיא טראמפ מכריז על פתיחת עונת הציד נגד הקאבאל 🤣😆 ואין בכוונתו לפספס אפילו קאבאלבלון אחד קטנטן:


629 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page