top of page
Search

הכנה להחשכה

"מתקפת סייבר" אלק! מעכשיו אימרו הכנה להחשכה. נחשו מה היעד הבא של הכובעים הלבנים בישראל? רשת האינטרנט, הטלפון והטלוויזיה. שלא תגידו שלא ידעתם 🤗

שאריות הפליטה של הקאבאל, שעוד רגע קט יתאיידו להם, לא מפסיקים לבעוט עד נשימתם האחרונה. אבל שום דבר לא יעזור להם. ש ו ם ד ב ר !
הנה הכנה "רכה" לחשיפה הגדולה בנושא ההתעללות והקרבת הילדים לעבודת השטן ברחבי העולם ע"י הקאבאל והמריונטות המרושעות שלו:


כן, בהחלט! זה הזמן לרכוש זהב וכסף!
לפעמים צריך לעזור לבריאה לעזור לנו. זהו המקרה של הילדה המקסימה והמתוקה בת ה-8, שירה, שזקוקה לנו עכשיו יותר מתמיד. הלב נחמץ וכואב, אבל עדיין לא מאוחר לסייע לה, וללוות זאת בתפילה מלאת כוונה מעומק הלב להחלמתה המלאה והמהירה 💝


שליח האור הנפלא שלנו, אלון בסיס, מציג מבצע מיוחד על מוצרי EESYSTEM. ואם הוא מתעקש שזהו מבצע אדיר (וחריג לטובה) - אנו מאמינים לו!


יצפאן הקורע במערכון ישן, אך משובח, על השת"פ הטמא בין הרופאים לבין ענקיות הפארמה 😆


חיבוק ענק ואוהב 💙💜❤️ שרון & ירון

1,172 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page