top of page
Search

הכל חלק מהתכנית


גם אני לא הייתי חותם 😆😆😆 ⬇️⬇️⬇️
אילון מאסק ממליץ לכם לרכוש סוללה של טסלה לגיבוי מערכת החשמל בבית למקרה של...החשכה! 💥🔥