top of page
Search

הכל חלק מהתכנית


גם אני לא הייתי חותם 😆😆😆 ⬇️⬇️⬇️
אילון מאסק ממליץ לכם לרכוש סוללה של טסלה לגיבוי מערכת החשמל בבית למקרה של...החשכה! 💥🔥

נראה שהציוץ הזה ⬆️ רומז, בין היתר, על הכותרת הזאת ⬇️


אחרי שטראוס-עלית, סנפרוסט ושות', הגיע תורה של חברת 'מי עדן'. מה אתם אומרים: מים - כן, עדן...לא ממש?


שימו לב לתופעה העולמית המוזרה והבלתי-מוסברת הזאת: טבעות קשת בענן. נראה לי שהאחיות והאחים שלנו מתרבויות מתקדמות יותר קפצו לביקור...


ראש ממשלתה החדשה של בריטניה, שרק אתמול ראינו שהייתה בצד של הקאבאל (או מושתלת של הכובעים הלבנים?) משתמשת בביטוי בו השתמשו קיו והנשיא טראמפ לפניה: "לצאת מהסערה (בשלום)". אגב, זו תהיה ראש הממשלה שתקבור רשמית וממלכתית את המכה אליזפלצת:


הרוסים סוגרים לאירופה את ברז הגז, עד שאירופה תבטל את כל הסנקציות נגד רוסיה. ידו של מי על העליונה? תשאלו את אזרחי יבשת אירופה:

וכך פוטין דואג שהמסר יחלחל לתודעתם של אזרחי יבשת אירופה, תוך עקיפת הממשלות, בדרך הכי כואבת אבל הכי כנה שיש:


שרי אריסון, הבעלים של בנק הפועלים, יודעת היטב על קריסת המערכת הפיננסית הישנה של הקאבאל:


ולסיום, סרטון קצרצר וקורע מצחוק, להנאתכם 😆🤣😆


828 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page