top of page
Search

הכי קרוב שאפשר


מי שמרגיש שאנחנו הכי קרובים מאי-פעם לרגע האמת אליו אנו מתכוננים כמעט שלוש שנים, שירים את ידו! מה אתם אומרים: האם הנשיא טראמפ טמן מלכודת לקאבאל, ובעצם הוא זה שמאחורי הקלעים גרם לפשיטת סוכני אף.בי.איי לבית הנופש שלו במאר-אה-לאגו? מה הם חיפשו שם? ומה בדיוק מצאו?

שופו מי השופט שאישר (לכאורה) את הפשיטה על בית הנופש של הנשיא טראמפ:

עיתוי הפשיטה לא פחות מעניין מעצם קיומה:

האם כל זה יוביל ל"מעצרו" של הנשיא טראמפ, וכדבריהם של קיו: "המעצר הראשון ידהים את העולם"? ואיזו תגובת שרשרת תיפתח אם וכאשר הנשיא טראמפ "ייעצר"?


ובינתיים, אירועי הפחדה כלל-עולמיים, המדמים "מלחמת עולם שלישית", הולכים ומתפתחים בקצב מסחרר:
איזה מקרה מוזר...בטח סתם "מקריות"...🤣😆 המריונטות של הקאבאל מחוסלות אחת אחרי השנייה. בום-בום-בום 💥🔥


אוי-אוי-אוי...הוליווד נמחקת. ויפה שעה אחת קודם! אפילו "אחת משלנו" נדרשת לשלם את המחיר הקארמתי שלה. אף אחד לא יכול לעצור את מה שמגיע:


1,059 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page