top of page
Search

הטריו היומי


(1) נו, מוכנים ל״מתקפות סייבר״ מחוף-לחוף-לחוף? כן, בדיוק אלה שיתחילו את ההחשכה והחשיפה הגדולה? קבלו טיזר:

אני הייתי נזהר לגבי תאריכים מדוייקים, אבל רוח הידיעה הבאה היא אמת צרופה:

כמובן שגם ארץ הקויידש על הכוונת:


(2) מלאי הזהב והכסף בעולם לרכישה פרטית הולך ומצטמצם. כן, גם זה חלק מההכנות לקריסת כלכלת הקאבאל והמעבר למערכת הפיננסית הקוואנטית והמטבעות מוצמדי המתכות היקרות:

העלאות הריבית היא אחד הכלים הכי אפקטיביים להקרסת כלכלות ברחבי הפלנטה שלנו:

לתהליך הדה-דולריזציה השפעה (חיובית) אדירה על קריסת הכלכלה הישנה, המעוותת והמשעבדת של האופל:


(3) איבדתם תקווה שהקאבאל ישלם את מלוא מחיר פשעיו האיומים נגד האנושות? נא חשבו מסלול מחדש! הכותרת הבאה מרמזת יותר מכל מה הנשיא טראמפ עומד להביא על הקאבאל:


אוהבים אתכם כתמיד! שרון & ירון

940 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page