top of page
Search

הטמטמות גלובאלית


התחממות גלובאלית?!? אולי בישבנו של הקאבאל שעולה בלהבות 🤣😆


הם מ-פ-ח-ד-י-ם ! התשקורת של הקאבאל יודעת מה הנשיא טראמפ עומד לעולל לה, והיא נוטפת זיעה קרה מתוך אימה:
תרבויות מתקדמות שנות אור מאיתנו הולכות ונחשפות. ככה זה בעידן האמת!


אנחנו כבר יודעים שנאס״א/הוליווד מעולם לא הנחיתה חללית על הירח. אז ההודים הצליחו היכן שנאס״א/הוליווד נכשלה?מה הם מכינים לנו לקראת סוף השנה הנוכחית/תחילת הבאה?חדשות הבריקס. מומלץ בחום לעקוב ולהתעדכן:״סערה וטרנספורמציה״ ⬇️👇🏻


האם פריגוז׳ין סוכל? או שהוא נושם, חי וקיים במקום מבטחים של הכובעים הלבנים? תחליטו בעצמכם:
זה הזמן לחיבוק עולמי לקראת חגי תשרי שבפתח:


533 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page