top of page
Search

הטלפון, הטלפון (הלווייני) מצלצל 📲


1. טסלה פון הום


אילון מאסק לא נח לרגע. וכעת מתחיל להיחשף מיזם חדש שלו, שצפוי לקרום עור וגידים בשנה הבאה (או הרבה לפני כן 😉): הטסלה-פון.


זוכרים את האינטרנט הקוואנטי? כן, זה שיופעל על גבי תשתית הננו-לווינים של אותו אילון מאסק (פרוייקט סטארלינק)! אז רק שתדעו, גם הטסלה-פון (שכנראה ייקרא "פי", כי כולם יגידו: פפיייי איזה סמארטפון) יעבוד בדיוק על אותה התשתית, והוא יעשה מלא דברים מגניבים: