top of page
Search

הטוב עוד לפנינו


היום אני בוחר לדון בנושא אחד בלבד, שלא הגיע לכותרות ומעטים יודעים ומדברים עליו.


כמעט אף אחד לא מדבר על זה, וודאי שלא צריך לפתח ציפיות-יתר, אבל בית המשפט העליון עומד לדון ב-6 בינואר 2023 בתביעה משפטית מאד מעניינת, שלגביה יידרש לקבל החלטה: האם לקבלה ולשפוט בה, או לפסול אותה לדיון.


בקצרה, על מה התביעה: על הטענה, שרוב חברי הקונגרס (כולל השחקן "ביידן", ננסי השיכורה ועוד רבים ורעים) הפרו את שבועתם להגן על אזרחי ארה"ב, כאשר 100 חברי קונגרס העלו טענות על זיופי הבחירות ב-2020, אך רוב חברי הקונגרס בחרו להתעלם מטיעוניהם ולאשרר את התוצאות בכל זאת, מבלי אפילו לחקור את בסיס הטיעונים - זאת בניגוד לשבועתם.


התובעים התחילו בערכאות הנמוכות, וברוב שכל ותיחכום התקדמו מעלה מעלה בערכאות המשפטיות עד לבית המשפט העליון, כאשר הם מדגישים שמאחר ו-100 חברי הקונגרס דאז בשנת 2020 העלו טענות על זיופי בחירות, המהוות פגיעה בבטחון ארה"ב, על בית המשפט העליון לאמץ את תביעתם ולדון בה. כלומר: הם לא טוענים לזיופי בחירות, אלא על כך שמרבית חברי הקונגרס בגדו בשבועתם, שחייבה אותם לחקור כל טענה לפגיעה בבטחון אזרחי ארה"ב. הם כאמור לא חקרו דבר ואף אשררו מיידית את אותן תוצאות בחירות.


שלוש נקודות מעניינות בהקשר זה:


(א) כאשר התובעים הגיעו בסופו של דבר לבית המשפט העליון, הם קיבלו שיחת טלפון מעניינת ולא שגרתית מרשם בית המשפט ששאל אותם כמה מהר הם יוכלו להעביר אליו את כל הראיות וההוכחות הקשורות בתביעתם. כאשר אמרו לו שייקח להם שבועיים, הנ"ל שאל אותם אם יוכלו להגיש את כל החומרים מוקדם יותר! בסיכומו של דבר, התובעים העבירו לבית המשפט את כל החומרים בתוך שבוע בלבד. מסקנה: בית המשפט העליון מביע עניין בתביעה הספציפית הזאת.


(ב) מאחר והתובעים לא מעלים טענה על זיופי בחירות, אלא על הליך פרוצדורלי המנוגד לחוקה (אי-קיום שבועה עפ"י חוקת ארה"ב להגנה על בטחונם של אזרחי ארה"ב ועל החוקה עצמה) ומהווה בגידה בארה"ב, הדבר יכול להקל על בית המשפט העליון לקבל את התביעה ולאשר דיון משפטי בה (כולל שיפוט!).


(ג) אם התביעה תתקבל, ואם בית המשפט העליון ידון וישפוט בה, יש סיכוי שפסיקתו תהיה בעד התובעים. המשמעות: בית המשפט יוכל להורות על פיטורי כל חברי הקונגרס דאז (שעדיין מכהנים בתפקידם גם היום) וכל הפוליטיקקים שעלו לשלטון בזכות בגידתם של חברי הקונגרס באזרחי ארה"ב ובחוקתה, רטרואקטיבית - ולפסול אותם מכהונה בתפקידים ציבוריים לכל חייהם. אפקט מתבקש של פסיקה לטובת התובעים הינו החזרתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן ללא צורך בקיום בחירות. אף יותר מכך, פסיקה כזאת תוכל להביא לפיטוריהם של כל הפוליטיקקים בארה"ב, עד הזוטר שבהם ברמת העיירה הנידחת, בגין הפרת שבועתם ובגידתם בארה"ב.


שוב: אל תפתחו ציפיות, אבל אני ממליץ בחום להמתין ל-6 בינואר 2023 ולעקוב אחר החלטת בית המשפט העליון בארה"ב האם הוא מאשר קבלה, קיום דיון ושיפוט בתביעה המרתקת הזאת, שכמותה לא הוגשה מעולם בהיסטוריה של ארה"ב!


רוצים עוד חומר למחשבה? התאריך בו בחר בית המשפט העליון לדון בתביעה הזאת...מזכיר לכם משהו? אסוציאציה כלשהיא 😉 ?


לא מאמינים לי שהתביעה הזאת תידון בבית המשפט העליון בארה"ב? נא בצעו את הצעדים הבאים:

(1) הקליקו כאן להגיע לעמוד הרלבנטי לתביעה הזאת באתר האינטרנט של בית המשפט העליון

(2) גללו מטה לתת-הכותרת: PROCEEDINGS AND ORDERS

(3) קראו מה כתוב ליד התאריך: Nov 30 2022 (הנה, להקל עליכם: DISTRIBUTED for Conference of 1/6/2023 , והתרגום: יידון בתאריך 6 בינואר 2023)


רוצים לקרוא את מלוא כתב התביעה? הקליקו כאן. שימו לב: התביעה היא כנגד 388 (!!) נתבעים! רוצים לעבור על כל שמותיהם? קראו עמודים 3 עד 7 לכתב התביעה.858 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page