top of page
Search

החיים שלנו תותים


בואו נפתח בשיר מרים תדר ברמות על-חלל:

ועכשיו אפשר להתחיל!


מי אמר שהחיים שלנו לא דבש, תותים וקצפת? מי?! תיראו מה הודיע אמש השחקן "ביידן" לגבי השקורונה (בישראל כבר יישמו את זה, אך בארה"ב "ממשל ביידן" סירב לעשות זאת עד כה):

וכמעט באותה נשימה אמר לראשונה "לא" לדרישה של זלנסקי לקבלת מטוסי אף 16 אמריקאיים 😆 איזו תקופה נפלאה לחיות בה!

ואז השחקן "ביידן" החליט להעניק מתנה לישראלים (מה פה קורה פה?!?):


ואחרי ש"בעל הבית" (השחקן "ביידן") השתגע, אנחנו מתחילים לקבל טפטופי חשיפות מאנטארקטיקה (וזהו אפילו לא קצה קצהו של הקרחון):


ותיראו איך המנוולים של הקאבאל משלמים את המחיר הקארמתי המלא על מעשי הזוועה שביצעו:


האם איראן תגיב על הפעילות המבצעית הישראלית בשטחה? האיראנים מוסרים לכולנו: "צפו פגיעה!"זוכרים שאת האמת אי-אפשר לעצור? כזה צונאמי של חשיפות ואמיתות אני לא זוכר שחוויתי אי-פעם בחיי:


הנה, למשל הנשיא טראמפ חושף את דה סנטיס כגלובליסט! ככה, ישר לפנים:


תהנו! ה כ ל ס ב ב ה! ניפגש מחר 🍿🎥

777 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page