top of page
Search

הזמן לפקוח עיניים לרווחה


לא היינו צריכים להמתין זמן רב כדי לקבל סימנים מובהקים נוספים לקריסה הפיננסית האדירה בישראל. אל דאגה, הכל לטובה!


״דליפת גז״ בחיפה, ניתוק החשמל, פינוי בניינים (מאד ספציפיים)...נורמלי לגמרי, לא?!? 😄


רשות השחיתות במסים ממשיכה להתפרק מבפנים חתיכה אחר חתיכה:


מה קורה בגבול הצפון?!? גם אתם מרגישים שאירוע בסדר גודל ענק הולך ומתקרב אלינו, או שזה רק אני הקונספירטור ההזוי?
הנה המחשה ⬇️👇🏻 לביטוי בו אנו משתמשים כבר למעלה משלוש שנים: להציל את הילדים!


משפחת ״ביידן״ הפושעת, כחלק מהמריונטות של הקאבאל, הולכת ונחשפת עד העצם:כל קאבאל בא יומו:


862 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page