top of page
Search

ההצגה חייבת להימשך


במה בדיוק דן הקבינט ״רגע לפני חגי תשרי״? מה כל כך דחוף? ברור שהם מבשלים לנו משהו, ועוד מעדכנים אותנו מראש שזה יגיע ב״הפתעה״ 😆🤣מסתבר שמלאכתם של צדיקים נעשית בידי צדיקים אחרים. כן, כן! באמת:


פרוייקט ״סלע״ של בנק ישראל מדבר לקיר 🤣🤣🤣 היוזמה הזאת נכשלה הרבה לפני שהושקה לציבור:


אתם מוכנים לאפקט הבריקס? לא?! תתכוננו! מטבע אחד שווה זהב!שרון ו׳חיבוק עולמי׳ מודים לכל אחת ואחד מכם על ההתגייסות המרשימה לטובת משפחות נזקקות לרגל חגי תשרי! תנו לעצמכם חיבוק ענק:


אני מציע לכל האנאלי-סטים האלה ⬇️ לא להפיל את הסבון במקלחות בגיטמו 😆😆😆כל העיכובים, חקירות, משחקי מילים, קשקשת, טפשת, רשרשת - נועדו לאפשר לקונגרס האמריקאי להכין ׳תיקי אפרסק׳ סגורים הרמטית כנגד הקאבאל לקראת הטריבונאלים הצבאיים:קוקה קולה...טעם ׳עתידני׳...פיתוח בשיתוף עם אינטליגנציה מלאכותית...ממממממממ....


626 views2 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page