top of page
Search

הגנציאדה בפעולה


להפעלה, לחץ על הגנץ


שמתם לב שבני גנץ הקדים את ביקורו בארה"ב? והאם גם שמתם לב לציטוט הבא שלו מאמש:

מעניין... הוא טס לארה"ב, בדיוק בזמן שמתקיים תרגיל צה"לי מלחמתי הגדול בתולדותיה של מדינת ישראל... ואני חשבתי שנוכחותו של שר הביטחון בתרגיל בסדר גודל כזה חשובה ביותר? מה פה קורה פה?


ואז נחשפתי לכותרת הבאה, שכבר מכינה אותנו ל"תרגיל" צבאי נוסף שיתקיים בקרוב מאד:

וכאילו כל זה לא הספיק, קפצה לי לעין הכותרת הנוספת הזאת:

נו?! לכמה סימנים ורמזים מקדימים נוספים אתם עוד זקוקים?!גלולות אדומות בתפוצה סיטונאית


אוהבים גלולות אדומות שבועטות לכל עוצמי העיניים בישבניהם הענוגים? בטח אוהבים! קבלו:


בקיץ סוטים ללא הפסקה


תזכירו לי בבקשה, מדוע ובאיזו זכות בדיוק הם מכנים את עצמם "שמרנים"? והאם כבר הבנתם שאין באמת כל הבדל בין "מפלגות"?


ומנהרו מנהרותיהם


מנהרות תת-קרקעיות שמשמשות לסחר בסמים ובבני אדם כבר הגיעו אל תשקורת המיינסטרים:


המציאו את הטרור


לכל אלה שעדיין לא מאמינים שהממשלות שלנו (=קאבאל) הן אלה שיצרו ושלטו בארגוני הטרור ברחבי העולם, קבלו את הכתבה הבאה:


כעת ברור יותר מה מקור כל המלחמות, על סבלותיהן וקורבנותיהן, בעולם כולו? ⬇️⬇️⬇️


874 views4 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page