top of page
Search

הגיהנום קפא


ביממה החולפת נחשפנו לכותרות מעוררות תובנות. מוזמנים ליהנות מהמקבץ.


מדוע דווקא עכשיו מתפרסמת כתבה על בור בעומק של למעלה מ-12,000 מטרים שחפרו הסובייטים בעומק האדמה? זוכרים מה עומקם של המנהרות התת-קרקעיות והמתקנים הצבאיים הסודיים של הקאבאל? נכון! למעלה מ-10 ק״מ. גיהנום? זה אפילו לא קצה קצהו של הקרחון!


שוב ממשלת ישראל, כלי התשקורת ועושי דבריהם מסתירים מאיתנו, הציבור, את המצב ה״בטחוני״ האמיתי. מה קורה בלבנון ומדוע אף אחד לא מדבר על זה? ומה מתרגש עלינו בשכם?״משימה אקדמית״ באחוריים שלי! מי חושב שחיזבאללה יחטפו סתם בחורה צעירה, אקדמאית קלולסית, בעלת אזרחות זרה, שמבקרת באופן תדיר במדינות ״אוייב״?! יש לכם ניחוש אחד היכן ועבור מי עובדת הבחורה הזאת. ברגע שהיא תזמר (והחיזבאללה אלופים בלגרום לאנשים לזמר כמו ציפורי שיר) ייגרמו למדינת ישראל כמה הפתעות ממש לא נעימות:לא השתכנעתם שתעשיית הפארמה השטנית קרסה, נמחקה, מתה? ועכשיו 👇🏻⬇️ ?


מה שהמפלץ הזה ⬇️ אומר לכם? תעשו בדיוק ההיפך 🤣😆


אליסון מק, כוכבת הסדרה ״סמולוויל״, שנכנסה לכלא בחשד שסחרה בעבדי/ות מין לכת השטן ״נקסיום״, שוחררה. מוטרדים? ומה אם אני אספר לכם שהיא זימרה את כל הידוע לה על מפלצות הקאבאל וסיפקה הוכחות וראיות חותכות? ה״שחרור המוקדם״ שלה הוא דווקא סימן חיובי! זכרו: הכובעים הלבנים לא לוקחים שבויים:


מי נתן את ההוראה לרצוח את הנשיא קנדי ומי ביצעו? מי אמר בן גוריון ולא קיבל?! ממליץ לא לאבד הכרה אם השם שמעון פרס ישורבב לפרשה הזאת בהמשך:


1,091 views3 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page