top of page
Search

דגל כוזב בדרך: גרעיני? ביולוגי? כימי?


1. זה הזמן להימורים: איזה דגל כוזב יופעל הפעם?


וואו! כמה סצנריו לדגלים כוזבים בלתי-קונבנציונליים באוקראינה קיבלנו ביממה אחת! אז מה היה לנו שם:


אפשרות מס' 1: סצנריו גרעיני


הכור בצ'רנוביל מנותק מחשמל --> קרינה גרעינית תתפשט מהכור אל ריכוזי אוכלוסיה אזרחית. הביצוע - אוקראיני, האשמה תוטל על רוסיה (כנ"ל בסצנריו הבאים, כמובן).

אפשרות מס' 2: סצנריו ביולוגי


רוסיה חשפה את המעבדות האמריקאיות לייצור נשק ביולוגי באוקראינה (קראו כאן, כאן וכאן). תחילה האמריקאים הכחישו, לאחר מכן הודו שישנן מעבדות כאלה ושהם מוטרדים מכך שנשקים ביולוגיים ייפלו לידיים רוסיות (או ליתר דיוק: הרוסים ישיגו הוכחות חותכות למעשיה המרושעים של ארה"ב על אדמת אוקראינה ויחשפו אותם לעולם).


וכאן נשאלת השאלה: האם וירוס השקורונה (=נשק ביולוגי) מומן ע"י ארה"ב, הונדס ונוסה בסין ואז הועבר לאוקראינה לצורך הפצתו ברוסיה, באירופה ובמזרח אירופה?


האם כתוצאה מהחשיפות הרוסיות הללו, הקאבאל ינסה לפזר את שאריות הנשקים הביולוגיים שפיתח באוקראינה לחלל האוויר בשטח אוקראינה, ואז להאשים את רוסיה בשימוש בנשק ביולוגי? ככל שזה תלוי בכובעים הלבנים, בוודאי שלא!

אפשרות מס' 3: סצנריו כימי


הקאבאל הנואש ישתמש בנשק כימי נגד אזרחי אוקראינה ויטיל את האשמה על רוסיה:


2. פייזר מתפייזרת - ויפה שעה אחת קודם!


אם לא השתכנעתם שזהו סופן המלא והמוחלט של חברות הביג-פארמה, אולי הידיעה שחברת פייזר (ימש"ו) ביקשה להימחק מהבורסה לניירות ערך של ניו-יורק, ולא תהיה עוד חברה ציבורית, תעודד מעט את רוחכם:

3. "ביידן" מדבר אל הקיר (מהקיר לא נמסרה תגובה)


אף אחד לא רוצה לדבר עם "ביידן", אף אחד לא שם קצוץ עליו ואף אחד לא רוצה כל קשר איתו. ומי יכול להאשים אותם?!


4. האם בוצע ניסיון התנקשות בנשיא דונלד טראמפ?


קראו ושפטו בעצמכם (אגב, המטוס הזה הושאל לו ע"י "חבר" מולטי-מיליונר...):


5. ישראל והמערכת הפיננסית הקוואנטית החדשה


אמנם כתבה מה-2 לחודש (ענתיקה 😆), אך מספיק לקרוא את תת-הכותרת כדי להבין מה המערכת הפיננסית הקוואנטית החדשה (של הכובעים הלבנים) תעולל לבנקים בישראל (ובעולם כולו):


ולסיום סיומת, הנה קריקטורה חביבה המציגה את הטיפשות והצביעות האירופאיות בכל הקשור ל"סנקציות" הכלכליות על רוסיה:

642 views5 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page