top of page
Search

דגל כוזב בדרך: גרעיני? ביולוגי? כימי?


1. זה הזמן להימורים: איזה דגל כוזב יופעל הפעם?


וואו! כמה סצנריו לדגלים כוזבים בלתי-קונבנציונליים באוקראינה קיבלנו ביממה אחת! אז מה היה לנו שם:


אפשרות מס' 1: סצנריו גרעיני