top of page
Search

גרעיני אוקראינה


הידעתם שלפני מספר ימים רוסיה הפציצה מתקן לאיחסון פגזים המכילים אורניום מדולל, ״מתנת״ בריטניה לאוקראינה? ושהדבר יצר עלייה דרסטית בקרינת הגמא באזור בו אירע הפיצוץ? צפו בסרטון של ג׳ין דיקוד!


חפשו את החלק ה״אנטישמי״ בשני המקרים הבאים, וספרו לי אם מצאתם 😆כמה התשקורת שיקרה ופמפמה לנו שאוקראינה (=קאבאל) מנצחת את רוסיה במלחמה? אז זהו, נגמרו השקרים! האמת צפה ועולה לה:מה הקשר בין איווט ליברמן לשטן? פתרונים לח״כ שלמה קרעי:


הלך על משווקת מכונות ההצבעה (של הקאבאל) בארה״ב, דומיניון. הם זייפו איתן בחירות בכיף, והביאו ל״נצחונו״ המזוייף של השחקן ״ביידן״. אפילו המנכ״ל שלהם כבר הפנים, ומצהיר על כך בגלוי, שעתידו ועתיד חברתו המושחתת - מאחוריו:


הרפובליקנים בקונגרס לא רק הולכים על ראשו של השחקן ״ביידן״ וקודקודי ה״ממשל״ שלו. כעת הם מבטיחים לבוא חשבון גם על קילארי, כוהנת השטן הגדולה:


קיל בייטס וקשריו המשוקצים עם הפדופיל הסדרתי והפסיכופאט ג׳פרי אפשטיין הולכים ונחשפים:


יאיר נתניהו א׳ ו-ב׳. מיהו יאיר האמיתי?! מצאו את ההבדלים:


596 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page