top of page
Search

גלים גלים עולים עולים


איזו מכבסת מילים! נו, באמת..."גל ההנפקות הסוער של 2021-2020 מחק למשקיעים 20 מיליארד שקל" 🤣😆 רגע, תנו לי לבצע תיקון קטן: "קריסת המערכת הפיננסית הישנה, המושחתת, הרקובה והמנוולת של הקאבאל מחקה למשקיעים את כל כספם":


שימו לב: ג'יי פי מורגן, הבנק הראשון (בינתיים) שהוזכרו קשריו ההדוקים עם ג'פרי אפשטיין הפדופיל עובד השטן, רוכש את בנק פירסט ריפבליק. האם ג'יי פי מורגן יהיה הבנק הגדול בארה"ב שיקרוס ראשון? נמתין בציפייה דרוכה:


מדוע הכותרת החשובה והמעניינת הבאה לא פורסמה בכל כלי התשקורת בכותרות הראשיות?!? אתם כבר יודעים היטב את התשובה 😉


מה, לא השתתפתם בכנס השטן-קון?!? 😆😈 הם נראים די כעוסים, נואשים ומדוכאים, לא?! טוב, ככה זה כשהבריאה באה לבקר אותך...וזהו ממש לא ביקור נימוסין!


שופופו איזה מוסד "רפואי" ישראלי גדול מעניק פרס ללא פחות מאשר...ד"ר מנגלה-פאוצ'י, יד ימינו של השטן!


העפיפיור (עוד משרת בכיר של השטן) מאד רוצה להחזיר את הילדים האוקראינים שניצלו ע"י הרוסים והועברו לרוסיה. חתיכת פדופיל מנוול! ברור שירצה להחזיר את הילדים הישר לציפורני טורפיהם:


ולסיום, תזכורת מעודנת משרון ו'חיבוק עולמי':


620 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page