top of page
Search

ברזיל לה לה לה לה לה לה לה לה


את הדו"ח היומי אני פותח בשיר בהקדשה לכל הפטריוטים הברזילאיים:


אז מה קורה במדינה, השמחה-בדרך-כלל, הזאת?

אמש העם הברזילאי החל לומר את דברו בקול עצום וברור, ופתח במחאה עממית המונית, שמטרתה להעיף את הקאבאל, הפושע, הקומוניסט, הדיקטטור האפל: לולה, ה"נשיא" ה"נבחר" (במרמה ובזיופים כמובן).

אממה? אנטיפה הסתננו (כרגיל) לתוך המחאה העממית הלגיטימית הזאת, והחלו לזרוע הרס וחורבן בבית הנשיא ובבית המשפ