top of page
Search

ברזיל לה לה לה לה לה לה לה לה


את הדו"ח היומי אני פותח בשיר בהקדשה לכל הפטריוטים הברזילאיים:


אז מה קורה במדינה, השמחה-בדרך-כלל, הזאת?

אמש העם הברזילאי החל לומר את דברו בקול עצום וברור, ופתח במחאה עממית המונית, שמטרתה להעיף את הקאבאל, הפושע, הקומוניסט, הדיקטטור האפל: לולה, ה"נשיא" ה"נבחר" (במרמה ובזיופים כמובן).

אממה? אנטיפה הסתננו (כרגיל) לתוך המחאה העממית הלגיטימית הזאת, והחלו לזרוע הרס וחורבן בבית הנשיא ובבית המשפט העליון בביר. ברזיל, הלא היא ברזיליה:אבל אל תיטעו לרגע: המחבלים הקומוניסטיים של אנטיפה שנשלחו ע"י לולה המושחת ואנשיו לבצע את ההרס והחורבן בבירה, ועל הדרך להאשים את "תומכי בולסונארו" (הנשיא הלגיטימי האמיתי), לא מפחיתים כלל מהלגיטימיות של המחאה העממית הזאת. הנה לולה, העבריין המורשע, מנסה בכל כוחו להכתים את ציבור הפטריוטים הברזילאיים (אבל ייכשל בענק). האם מצב החירום ("התערבות פדרלית") עליו הכריז ישמש כחרב פיפיות נגדו עצמו? האם צבא ברזיל ישתמש במצב החירום הזה בשום שכל כדי להיפטר מהקומוניסט, הגלובליסט הדיקטטור וחבר מרעיו האפלים?


11 חברי כת השטן נעצרו בגלזגו, בריטניה, ומואשמים בביצוע מעשי פדופיליה, נעילת ילדים בתוך תנורים, התעללות ואונס ילדים במשך עשור (לפחות) וכפייה על הילדים להשתתף בטקסי כישוף (=טקסים שטניים). היו בטוחים שזה אפילו לא קצה-קצהו של הקרחון העצום הזה:

לשטניסטים לא תהיה תקומה. הנה כתבה מרתקת על עיר תת-קרקעית (מנהרות, זוכרים?) תחת מכרות המלח ב-Bakhmut שבאוקראינאציה:


שופו איזה "צירוף מקרים": לוויין שנבנה ונשלח ל"חלל" ב-1984 (מי זוכר את הספר 1984? זה הזמן לרענן את זכרונכם), והפך לגרוטאה משייטת ב"חלל" במשך למעלה משני עשורים, צפוי להתרסק על פלנטת ארץ בשעות הקרובות, כך טוענת נאס"א:


רוצים עוד סממנים מקדימים לג'סארה ברוסיה? קבלו:


ומה תגידו על כך שמדינות מסויימות כבר החלו לאשר שימוש בזהב וכסף כאמצעי תשלום רשמי במקום מזומן?


536 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page