top of page
Search

ברוכים הבאים למופע 🍿🥂


השואו הגדול, הנוצץ, הטוב והמסעיר בעולם מתרחש ממש לנגד עינינו! לפתע "דוח סודי" של פיקוד צפון נחשף בתשקורת (רגע, איפה הצנזורה הצבאית?! אה...זה פורסם בידיעתה ובאישורה, כמובן. אה..."הדלפה" מכוונת להכין את הציבור הישראלי...). את חגורות הבטיחות שלכם כבר הידקתם? בהתבסס על מה שראינו עד כה במדיניות ה"ביטחון" הישראלית, ישראל תפתח ב"מכת מנע". שלא תגידו שלא ידעתם:והנה עוד אחד מאותם המקרים ההם, בו כשאתם קוראים כותרת שמתפרסמת בתשקורת - היו בטוחים שההיפך מכך מתרחש בשטח. מי באמת חושב שהצבא הרוסי הענק, המתק