top of page
Search

במחשכים


מי חושב שמעצרו של הנשיא טראמפ והגשת כתבי האישום נגדו בגין ״אחזקת מסמכים מסווגים בניגוד לחוק״ היא פעולה של הקאבאל? חשבו שנית! איך רמזו לנו קיו: מהי הדרך החוקית לבטל סיווג מסמכים סודיים ביותר? אההההההההההה
בינתיים, נגד העבריינים האמיתיים הולך ונבנה ׳תיק אפרסק׳ חזק, מהימן ובלתי-ניתן לערעור:
התעללות מינית טקסית (=עבודת מולך, השטן) בילדים. גם בישראל, הייתם מאמינים? ברורררר!

קבלו את המעצמה הגדולה והחזקה בעולם, שהיא בכלל ברית בין המון מדינות (לפחות מחצית מהפלנטה שלנו) בעלות משאבות טבע אדירים: ״ארצות הבריקס״ של העולם החדש!זוכרים שהפצרנו בכם להכין מזומנים בצד לשבועיים עד שלושה למשך תקופת ההחשכה והחשיפה הגדולה? אז זה:

אבל היי, הכל דבש, תותים וקצפת! מדוע, אתם שואלים? כי קרן המטבע הבינלאומית בעצמה רמזה לנו עוד ב-2020 על המערכת הפיננסית הקוואנטית שתחליף את המערכת הפיננסית הזבלה של הקאבאל:


חייכו! החיים יפים!


944 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page