top of page
Search

ביידן על השיפוד


זוכרים את גברת קארמה? הפעם היא קפצה לביקור ממלכתי אצל השחקן "ביידן". ומה היא הביאה עמה? צדק פואטי משהו. זוכרים ש"ממשל ביידן" רדף את הנשיא טראמפ על כך שלכאורה אחסן חומרים "מסווגים" בביתו במאר-אה-לאגו? עכשיו הסיפור נהיה הרבה יותר מעניין: אם רדפו את הנשיא טראמפ על עבירה שלא ביצע (נשיא יכול להסיר סיווג מכל מסמך שמתחשק לו), מה יעשו הרשויות נגד "ביידן", שאחסן מסמכים מסווגים ב"מכון מחקר" על שמו במשרדו הקודם במרכז ה"מחקר" פן ביידן שבוושינגטון ("מכון מחקר" שקיבל "תרומות" בסך 54 מיליון דולר מממשלת סין בין השנים 2014-2019, כלומר: לממשלת סין הייתה גישה ישירה למסמכים המסווגים האלה). חלק מהמסמכים, אגב, מסווגים כסודיים ביותר, וזאת בעודו סגן נשיא בלבד? זכרו שסגן נשיא אינו מוסמך להסיר סיווג ממסמכים; זוהי סמכות המוקנית לנשיא בלבד.

השאלות המעניינות יותר שלדעתי אנו צריכים לשאול את עצמינו הן:

(א) למה דווקא עכשיו? למה אחרי שהאף.בי.איי פשט על בית הקיץ של הנשיא טראמפ והחרים ממנו את כל המסמכים שהיו ברשותו?