top of page
Search

ביבי מחפש את צ׳׳׳יייייננננננננההההההה


הייתם מאמינים?!? ביבי (!!) מאותת לארה״ב שישראל רואה את...סין (!!) כאלטרנטיבה לארה״ב! זוכרים שדיברנו על זה שמלא מדינות מכל העולם מצטרפות ויצטרפו לגוש הבריקס? אז ביבי גם ⬇️⬇️⬇️


מה קורה בקנדה?!? בעקבות ״מתקפת סייבר״ על אחת מחברות הדלק הגדולות בקנדה, כל התחנות השייכות לחברה הזאת עברו לקבל מזומנים בלבד...ימים מעניינים מאד לפנינו 👇🏻


רגע, אנחנו הוזים?!? לא! מס הכנסה הישראלי מחזיר כספים לציבור, וזאת בפעם השלישית (!) בתוך חודשים בודדים (!!). נו, כנראה שהגיהנום באמת קפא...


כיצד חושפים את הבוגדים, מפלצות הקאבאל, בדרכים אלגנטיות, חכמות ומתוחכמות? תשאלו את הנשיא פוטין!


תמיד זה זמן טוב לוואחאד חיבוק עולמי!


600 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page