top of page
Search

אֵיךְ נָפְלוּ גִבּוֹרִים וַיֹּאבְדוּ כְּלֵי מִלְחָמָה


עוצמת תופי ה"מלחמה" הולכת ומתחזקת. אתם שומעים אותם?

מבצע "מכת מנע" הולך ומתקרב בצעדי ענק:
פקחו עיניכם וקראו היטב: לבנון...חלק מהסכמי אברהם...היכונו לנסארה/ג'סארה בפול גז!


וגם קריסת הכלכלה הישנה של הקאבאל לא מאכזבת לרגע. העלאות הריבית ההיסטריות (כמובן) לא רק שאינן עוצרות את האינפלציה, אלא מעמיקות אותה עוד יותר:


והנה עוד הכנה של דעת הקהל העולמית לנסארה/ג'סארה והפעלת המערכת הפיננסית הקוואנטית:


תורו של מי להיכנע לנשיא טראמפ? משרד ה"משפטים" האמריקאי. צפו להפתעות:


פריז כבר לא עיר האורות. לנוכח עלייתם המטאורית של מחירי האנרגיה, אורות העיר הרומנטית יכבו מוקדם משמעותית מהרגיל:

"החשכה" גם במרכז ארה"ב? מעבר לחשמל חינם אה-לה-טסלה?


אינסטוש וטוויטי בצרות צרורות. היכונו להיעלמותן של הרשתות החברתיות הגדולות בתצורתן הנוכחית:
622 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page