top of page
Search

אפריקה, אפריקה


לזה אני קורא צדק היסטורי: זימבבואה הודיעה רשמית על התבעת...מטבעות זהב! כן, כאלה לשימוש יום-יומי, כמו בימי אבות אבותינו! מי אמר שג'סארה/נסארה לא תתחיל, כפי שראוי ונכון, באפריקה?! המערב מתפרק, וכל המדינות שנוצלו על-ידו לרעה לאורך מאות שנים עוברות תהליך בנייה מחדש. תענוג!

לכבוד הבשורה הפיננסית המשמחת והנפלאה הזאת, אני מקדיש ליבשת אפריקה את השיר הבא באהבה גדולה 🥳🍿🥂


הנשיא פוטין מגרש את הסוכנות היהודית מרוסיה. ברור לגמרי שכאשר הוא הולך על צעד כזה, יש מאחוריו המון מחשבה וכוונה. מה הוא יודע על הגוף הזה, שגם אנחנו כבר מבינים היטב?


מדוע המאבק בסחר בבני אדם נמשך, ועוד ביתר-שאת, ועוד בתקופת כהונתו של "ביידן" הפדופיל הרצחני? אולי "ביידן" לא שולט בכלום ושום דבר?! אבל הכובעים הלבנים...בהחלט כן!


פייגלין: אופוזיציה נשלטת, או כובע לבן במסווה שקיבל הוראות הפעלה דחופות?


הממסד הישן, הרקוב והמושחת ממשיך לקרוס לתוך עצמו, ממש לנגד עינינו. האם אי-פעם ראינו כותרת כזאת על מצבה של המשטרה?!


כך מעירים את הציבור הישראלי לעובדה שפלנטת ארץ איננה עגולה, אפילו לא אליפטית:


"מלחמה" אזורית כוללת במזרח התיכון --> אירוע הפחדה בטחוני שיכניס את כולנו לבתים ולמקלטים --> החשכה --> חשיפה גדולה:
לא נראה לכם מוזר, תמוה ומרתק שכל כך הרבה "ממשלות" נופלות "פתאום" כמו אבני דומינו, אחת אחרי השנייה?


853 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page