top of page
Search

אפילו שעון שבור צודק פעמיים ביום


הטייסים הסתירו בעיות רפואיות? אמת. האם היו אלה בעיות נפשיות? לא! תנחשו אלו בעיות רפואיות הסתירו הטייסים, וממה הן נגרמו. רמז:

⬇️⬇️⬇️


ההכנות למצג של ״מלחמה אזורית״ במזרח התיכון נמצאות בעיצומן. מרגישים את זה בא?


מה קורה עם התחבורה הציבורית ברחבי הפלנטה שלנו?!?
הזמר אלטון ג׳ון = קאבאל?


הנשיא טראמפ עושה שיימינג (מוצדק) לחברי הקונגרס הרפובליקנים. מדוע? כדי לחשוף את פרצופיהם האמיתיים של הבוגדים בתוך המפלגה:האם טקאר קרלסון יראיין את הנשיא פוטין לראשונה מאז פתיחת מלחמת אוקראינאציה? מה שבטוח - מצ׳עמם לא יהיה!


634 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page